استارت مهتابی

توضیحات

از این استارت ها در مدار مهتابی های مدل قدیمی برای روشن نمودن لامپ های فلورسنت 40 وات استفاده می شود. عملکرد استارت به صورت خازن و تخلیه ولتاژ بالا در گاز فلورسنت جهت تحریک گاز و ایجاد نور می باشد